02.09.2016 02:09

İnceleme Teknikleri ve Revizyon

Eserde vergi inceleme ve revizyon teknikleri ile işletmelerin ekonomik ve mali yapısının, faaliyet ve işlemleri ile bunlara ilişkin kayıtların sistemli bir şekilde ve eleştirel bir yaklaşımla incelenmesi amaçlanmıştır. Sözü edilen alanda soru çeşitliliğinin yaratılması, çözümlerin muhasebe kayıtları ve maliyet hesapları yardımıyla kavranabilmesi gözetilmiştir. Kitap 16x24 boyutlarında ve 588 sayfa olup ciltli olarak satışa sunulmaktadır.